securymark@abv.bg 0888722803 

По предоставена от Вас фотография, изготвяме проект, който Ви изпращаме за одобрение. Уточняваме вида на стъклото, върху което ще бъде гравиран портретът, фона и рамката, ако желаете такива.

Цена: 50 лв. - за формат А4
/с включена изработка на проект/.

30 лв. - за показаните в галерията портрети формат А4.