securymark@abv.bg 0888722803 

№1 Словото-Творец 
На фона на изгряващото Слънце са изобразени огледалните образи на двата гълъба. Те символизират ролята и мястото на Духа и Материята т.е. на Мъжкото и Женско начало, както и на чувството за Равновесие и Хармония.
Крилата на гълъбите ясно подчертават астралния свят, отделящ Божествения от Земния свят. Лъчите на слънцето са 28 ! Толкова са и чистите вибрации на Словото-Творец/съществуващи само в българския език/.

№3 Равновесие и Хармония 
Двете четирилъчеви звезди са олицетворение на Мъжкото и Женско начало, което е съединено/ в средата/. В езотериката броят на дъгите-хасти образува числото на човещкото щастие във видимия Земен свят. И този Образ
е носител на Равновесие и Хармония

№5 Съвършенство
Този знак е получен като Образ от ключа-модул. Осемте дъги, изобразени  в сувастичен т.е. човешки порядък /въртящи се по часовниковата посока/, показват вечният кръговрат в живота на двете ИН и ЯН енергии. Горните три листенца, образуващи се в средата, показват триединството на Божесвения свят, а долните три – тяхното отражение на Земята. По тези посоки се образува буквата Ж , означаваща живот. Хоризонталните листенца са Словото от миналото и бъдещето. Движението по дъгите е безкрайно, каквото е и самото Съвършенство

№2 Взаимно допълване 
Изобразените от ляво дясно четири дъги образуват две птици, излитащи в Общ полет. Те носят Мъжкото и Женско начало, които в случая са и взаимно допълващи се. Полетът е в една посока – на човешкото щастие, което е възможно само тогава, когато Мъжът и Жената са в Равновесие и Хармония.

№4 Щастие 
Двата пръстена, които почти се припокриват, образуват две орбити.
Пожеланието/посланието/ е, колкото припокриването е по-голямо, толкова четири-листната детелина като символ на щастието, ще е по-голяма. И в този знак ясно е изобразено мястото на Божествения, астрален и Земен свят. Горното листо на детелината е от света на Славата, а долното – от света на Силата.