securymark@abv.bg 0888722803 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
www.glassgrav.com е уеб сайт на „СекюриМарк-ВеДе1“   ЕООД.
Сайтът е за изработка на сувенири по индивидуална   поръчка на клиента.
Всички цени в този сайт са с включен ДДС.
В посочените цени не е включена цената на доставка.
Преди и по време на празници, срокът за изпълнение на поръчката е по-дълъг.

РЕКЛАМАЦИИ
Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването и след доставка, в следните случаи:

• Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно за установяване в момента на доставката.

• Купувачът може да упражни правата си съгласно чл.55, ал.1 от Закона за защита на потребитела/ЗЗП/ в 7 дневен срок от получаване на стоката, при условие че бъде върната във вида, в който е получена без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в ЗЗП. Това важи за всички сувенири, които не са произведени по индивидуална поръчка на клиента.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава предлаганите услуги от www.glassgrav.com по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка. Той има право на доставка на заявения Сувенир на посочения адрес на доставка.
Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в сайта начин.

Потребителите на сайта нямат право да: разпространяват, променят /редактират/, копират, възпроизвеждат, репродуцират,
създават вторични материали или по какъвто и да е друг начин използват съдържанието на сайта без изрично наше писмено разрешение.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
„СекюриМарк-ВеДе 1“ ЕООД има регистрация по  Закона за защита на личните данни и стриктно се придържа към задълженията си по защитата на личните данни на своите клиенти и партньори.